Ring oss nå

22 79 79 22

signature-washroom

Dårlig tilrettelagt for menstruasjon i arbeidslivet

09/01/2012

Unisex toalett

I InFact-undersøkelsen ble nærmere 500 kvinner spurt om hvilke løsninger bedriften deres hadde for å håndtere brukte bind, og her var resultatet nedslående.

Én av ti kvinner svarte at arbeidsplassen deres i liten eller svært liten grad tar hensyn til deres hygienebehov under menstruasjon. Kun tre av ti kvinner føler at arbeidsgiveren tar dette med menstruasjon på alvor. Verst er bedriftene i Nord-Norge, hvor andelen misfornøyde kvinner var på hele 23 prosent.

Offentlig og privat sektor er ganske like, men spesielt skiller helse-og omsorgsbransjen, samt hotell og restaurantbransjen seg negativt ut. Én av fire kvinner i hotell og restaurantbransjen svarte at arbeidsgiveren deres tar for lite hensyn til deres spesielle hygienevaner. I helse-og omsorgssektoren svarte tre av fire kvinner at brukte bind går rett i søppelbøtta. Dette er langt over landsgjennomsnittet.Best ut kommer IT/teknologi og konsulentvirksomheter hvor kun ni prosent av de kvinnelige ansatte så seg nødt til å kaste brukte bind i søppelbøtta fordi arbeidsplassen mangler bindbokser.

Store kunnskapshull hos menn

  • Da bindprodusenten Johnson & Johnson i vår la frem funnene i en undersøkelse, som avslørte store kunnskapshull hos menn om kvinners menstruasjon, dro vi litt på smilebåndet. Blant annet avslørte undersøkelsen at én av tre menn ikke visste hvor ofte kvinner menstruerer. Hver fjerde mann hadde heller aldri handlet menstruasjonsprodukter. Mange menn velger rett og slett å ikke forholde seg til kvinners menstruasjon, konkluderte Johnson & Johnson. Nå bekrefter vår egen undersøkelse langt på vei dette, siden de fleste arbeidsplasser ledes av menn. Da er det kanskje ikke så rart at arbeidsplassen også mangler systemer for å håndtere brukte bind, sier Espen Agnalt, adm. dir. i Initial.
  • Kasting av brukte bind i søppelbøtta sammen med tørkepapir, oppleves ikke bare ekkelt for kvinnene. Det utgjør også en stor smittefare på arbeidsplassen. Likevel: Å tilrettelegge for kvinnershygiene på arbeidsplassen handler frem for alt om å ta deres hygienebehov på alvor og vise dem respekt, sier Agnalt.

Artikkel i KK om saken:

http://www.kk.no/885030/pinlig-og-uhygienisk-aa-ha-mensen-paa-jobb

#