Ring oss nå

22 79 79 22

signature-washroom

Beskytt arbeidsplassen din mot svineinfluensa

11/05/2009

Svineinfluensa (swine flu) er en virussykdom som forekommer jevnlig hos griser, og som skyldes et influensa A-virus. Ved en god hygienestandard på arbeidsplassen, offentlige steder, publikumsområder og fellestoaletter , kan risikoen for smitte av svineinfluensa og andre lignende sykdommer reduseres.

Hva er svineinfluensa og hvordan smitter den?


Tidligere har mennesker som jobbet i nær kontakt med griser, f.eks. bønder, blitt smittet av svineinfluensa, men ved det siste utbruddet har svineinfluensa viruset også spredt seg fra menneske til menneske. Viruset spres på samme måte som andre sesong influensatyper, ved dråpesmitte via hoste, nysing og nær kontakt med mennesker som har sykdommen. Svineinfluensa viruset kan overleve på overflater som for eksempel bord og dørhåndtak i 2 timer eller lenger.

Hvordan kan jeg beskytte arbeidsplassen min mot svineinfluensa?


Ved å ha en god hygienestandard , kan risikoen for overføring av smitte fra svineinfluensa og lignende sykdommer reduseres. Noen tiltak du kan gjøre for å redusere smittefaren:

  • Vask hendene jevnlig med såpe eller bruk hånddesinfeksjon      
Matte eksperter

 

 

 

 

  • Host eller nys i papir som deretter kastes etter bruk
  • Rengjør harde flater, som dørhåndtak, bord og benker regelmessig
  • Desinfiser/rengjør kontorutstyr som telefoner og tastatur jevnlig
  • Hvis du føler deg syk kan du redusere smittefaren ved å unngå kontakt med andre

 

Beskytt arbeidsplassen i samarbeide med Initial Hygoform


Initial Hygoform tilbyr servicekonsept som beskytter de ansatte og høyner hygienestandarden: sanitizer rensesystemer, toalettseterens, hygieneseter, og flere løsninger for optimal håndhygiene både for håndvask/håndtørk og hånddesinfeksjon.

For mer informasjon last ned nedenforstående PDF.
Last ned: PDF  – Beskytt arbeidsplassen din mot svineinfluensa

#