Ring oss nå

22 79 79 22

gulvmatter

Vårt miljøarbeid

Alle virksomheter påvirker miljøet, og vårt aktive miljøarbeid bygger på denne erkjennelsen.

Initial Norge skal arbeide for en nyskapende og bærekraftig utvikling. Vi tar ansvar ved å sørge for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og miljøkrav. Vi bestreber oss på å redusere miljøpåvirkningen og de negative miljøeffektene.

Derfor prioriterer vi følgende:

  • Avfall: Gjennom kildesortering og riktig håndtering reduserer vi miljøpåvirkningen.
  • Vaskeri: Vi benytter svanemerket vaskeri.
  • Opplæring: Medarbeiderne får kontinuerlig opplæring. Kompetansen bygges opp gjennom ruteoptimalisering, informasjon og annet som er relevante for virksomheten.

Les mer:

22 79 79 22